Handledning i verksamhetsförlagd utbildning
HS653B / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Cecilia Ljunggren
cecilia.ljunggren@mau.se
040-6657038

Studieadministratör
Viktoria Supranovich
viktoria.supranovich@mau.se
040-6657820