Malmö universitet
Akademiskt lärarskap
Kurs på avancerad nivå, 5 hp
HP601A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Examen på grundnivå eller motsvarande.