Fritidspedagogik: Digital kompetens och lärande i fritidshemmet
FP715B / Kurs på avancerad nivå, 9 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Carolina Martinez
carolina.martinez@mau.se
040-6657399

Studieadministratör
Liselotte Sterner
liselotte.sterner@mau.se
040-6658130