Informatik: Vetenskapsteori och metodik
DA373A / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Kursansvarig
Carl Johan Orre
carljohan.orre@mau.se
040-6657189