Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling
BY612B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Peter Parker
peter.parker@mau.se
040-6657607