Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling
BY612B, 15 hp
Kursplaner
Våren 2026 Visa kursplan
Våren 2025 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Våren 2022 Visa kursplan
Våren 2021 Visa kursplan
Våren 2020 Visa kursplan
Våren 2019 Visa kursplan
Våren 2018 Visa kursplan
Våren 2017 Visa kursplan
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    BY612B
  • Omfattning
    15 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för kultur och samhälle