Arkitekturhistoria och stadsutveckling
BG120A / Kurs på grundnivå, 10 hp
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Mats Persson
mats.persson@mau.se
Kursansvarig
Basam Behsh
basam.behsh@mau.se