Systemutvecklare
TGSYA / Program på grundnivå, 180 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle
Kontakt
Studentservice TS - Malmö Universitet
tsstudent@mau.se
Programansvarig
Kristina Allder
kristina.allder@mau.se
040-6657132