Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year)
LAIDO / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Programkoordinator
Programkoordinator
Thomas Persson
thomas.persson@mau.se

Studieadministratör
Paola Mendoza Frödin
paola.mendoza.frodin@mau.se
040-6658225