Historiska studier - magister-/masterprogram
LAHIM / Program på avancerad nivå, 60-120 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Studievägledning LS
lsvagledning@mau.se
Programansvarig
Ylva Grufstedt
ylva.grufstedt@mau.se
040-6657794

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52