Computer Science, Master's Programme (One-Year)
TACSO / Program på avancerad nivå, 60 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för teknik och samhälle