Sexologi, masterprogram
SASXM / Program på avancerad nivå, 120 hp