Sexologi, masterprogram
SASXM / Program på avancerad nivå, 120 hp
Utbildningsplaner
En utbildningsplan gäller bara för de programstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
HS studievägledning - Malmö universitet
hsvagledning@mau.se
Programansvarig
Eva Elmerstig
eva.elmerstig@mau.se
040-6657490