Verksamhetsförlagd utbildning II
VU222C / Kurs på grundnivå, 12 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle