Vetenskap och beprövad erfarenhet
UV745C / Kurs på avancerad nivå, 9 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Cecilia Axelsson Yngvéus
cecilia.axelsson.yngveus@mau.se
040-6658071

Kursansvarig
Frida Wikstrand
frida.wikstrand@mau.se
040-6658376

Studieadministratör
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408