Malmö universitet
Pedagogiskt ledarskap och omsorgsetik
Kurs på grundnivå, 9 hp
UV211A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6a/6a)