Malmö universitet
Företagsekonomi: Transport Service Management och marknadsföring
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR131B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSFÖE / Företagsekonomi (G1F)
TR123A Transportinriktad organisation och ledarskap 7,5 hp alternativt TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp
TR129A Transportlogistik I 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp