Malmö universitet
Företagsekonomi: Examensarbete i Transport Management
Kurs på grundnivå, 15 hp
TR128C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSFÖE / Företagsekonomi (G2E)
Kurser om minst 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Företagsekonomi där kurserna
TR104B Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7,5 hp alternativt TR104C Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7,5 hp och
TR130B Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management 7,5 hp alternativt TR130C Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management 7,5 hp
skall ingå.