Malmö universitet
Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR119C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSFÖE / Företagsekonomi (G1F)
Minst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet förtagsekonomi där kursen TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp, skall ingå.