Företagsekonomi: Kultur, kommunikation och Transport Management
TR119C / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Ulrika Flädjemark
ulrika.fladjemark@mau.se