Malmö universitet
Logistiska affärs- och informationssystem
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR116C
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)