Malmö universitet
Företagsekonomi: Strategi och tjänsteinnovation för hållbart företagande
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR115A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSFÖE / Företagsekonomi (G1F)
Godkänd kurs TR123B Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp, samt minst 2,5 godkända hp i kursen TR131B Transport Service Management och marknadsföring.