Malmö universitet
Transportsektorn i samhällsekonomin II, urban ekonomi och omvärldsanalys
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR111A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Godkänd kurs TR110A Transportsektorn i samhällsekonomin I, grundläggande nationalekonomi, 7,5 hp.