Malmö universitet
Företagsekonomi: Transportinriktad ekonomistyrning
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR107B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
KSFÖE / Företagsekonomi (G1F)
TR135A Extern redovisning, 7,5 hp