Malmö universitet
Transportlogistik II
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
TR106B
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Kurser om minst 30 hp inom programmet Transport Management, vari TR129A Transportlogistik I, 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp ska ingå.