Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning
SO672F / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Madeleine Sjöman
madeleine.sjoman@mau.se
040-6657843

Studieadministratör
Monica Lotfinia
monica.lotfinia@mau.se
040-665 77 52