Handledarutbildning I: Handledning och bedömning av lärarstudenters yrkeslärande i verksamhetsförlagd utbildning
SO424F / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Zenada Mehmedovic
zenada.mehmedovic@mau.se
040-6658028

Kursansvarig
Jonas Dahl
jonas.dahl@mau.se
040-6657330

Kursansvarig
Malin Zetterberg
malin.zetterberg@mau.se

Kursansvarig
Kajsa Månsson
kajsa.mansson@mau.se

Kursansvarig
Catrin Stensson
catrin.stensson@mau.se
040-6658244

Kursansvarig
Anders Karlsson
anders.karlsson@mau.se
040-6658423

Kursansvarig
Jessica Håkansson
jessica.hakansson@mau.se
040-6657432

Kursansvarig
Annika Ahlberg
annika.ahlberg@mau.se
040-6658607

Kursansvarig
Sofia Jidbratt
sofia.jidbratt@mau.se
040-6658792

Studieadministratör
Monica Cojanu
monica.cojanu@mau.se
040-6658235