Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Handledarutbildning I: Handledning och bedömning av lärarstudenters yrkeslärande i verksamhetsförlagd utbildning
SO424F, 7.5 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2023 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    SO424F
  • Omfattning
    7.5 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle