Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2021
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Se utbildningsplan.
Hösten 2021
Malmö

100%, dagtid

30 aug 2021 - 7 nov 2021

L2810