Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv
SL231B / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2012
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Se utbildningsplan.
Hösten 2012
Malmö

100%, dagtid

3 sep 2012 - 11 nov 2012

L5996