Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2021
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
För tillträde till termin 7 krävs godkända kurser om minst 135 hp från termin 1-6 i programmet.
Hösten 2021
Malmö

100%, dagtid

30 aug 2021 - 5 nov 2021

15400

Höstterminen 2021