Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Torkel Richert
torkel.richert@mau.se
040-6657963

Kursansvarig
Björn Johnson
bjorn.johnson@mau.se
040-6657690

Studieadministratör
Germana di Lorenzo
germana.di-lorenzo@mau.se
040-6657462