Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart våren 2021
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
För tillträde till termin 7 krävs godkända kurser om minst 135 hp från termin 1-6 i programmet.
Våren 2021
Malmö

100%, dagtid

18 jan 2021 - 26 mar 2021

15002

Vårterminen 2021