Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart våren 2019
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Godkända kurser motsvarande minst 135 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.
Våren 2019
Malmö

100%, dagtid

21 jan 2019 - 29 mar 2019

95005

Vårterminen 2019