Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart hösten 2018
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Godkända kurser motsvarande minst 135 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.
Hösten 2018
Malmö

100%, dagtid

3 sep 2018 - 9 nov 2018

85504

Höstterminen 2018