Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem
SC671B / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart våren 2017
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Godkända kurser motsvarande minst 135 högskolepoäng inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.
Våren 2017
Malmö

100%, dagtid

16 jan 2017 - 24 mar 2017

75105