Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod
RC701U / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Annika Ahlberg
annika.ahlberg@mau.se
040-6658607

Studieadministratör
Anita Svensson
anita.svensson@mau.se
040-6658319