Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod
RC701U / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Annika Ahlberg
annika.ahlberg@mau.se
040-6658607

Studieadministratör
Maria Åström
maria.astrom@mau.se
040-6658986