Matematik för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet)
RC398U / Kurs på grundnivå, 30 hp
Behörig att antas till Lärarlyftet är lärare:
• som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och
• som har en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett behörighetsbevis
• samt att huvudman har lämnat ett skriftligt godkännande av den enskilde lärarens ansökan.
Hösten 2021
Distans
Inga obligatoriska träffar.

Dagtid

Kursen löper över 2 terminer
Hösten 2021
Studietakt 50% / 15 hp
23 aug 2021 - 16 jan 2022
Våren 2022
Studietakt 50% / 15 hp
17 jan 2022 - 17 jun 2022

LY318