Matematik för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet)
RC398U / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för lärande och samhälle