Matematik för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet)
RC398U / Kurs på grundnivå, 30 hp
Behörig att antas till Lärarlyftet är lärare:
• som är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare och
• som har en behörighetsgivande examen för relevant årskurs/skolform eller ett behörighetsbevis
• samt att huvudman har lämnat ett skriftligt godkännande av den enskilde lärarens ansökan.
Hösten 2020
Distans
Inga obligatoriska träffar.

Dagtid

Kursen löper över 2 terminer
Hösten 2020
Studietakt 50% / 15 hp
20 aug 2020 - 17 jan 2021
Våren 2021
Studietakt 50% / 15 hp
18 jan 2021 - 15 jun 2021

LY303