Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Idrott och hälsa för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet)
RC394U, 30 hp
Kursplaner
Hösten 2024 Visa kursplan
Hösten 2023 Visa kursplan
Hösten 2022 Visa kursplan
Hösten 2021 Visa kursplan
Hösten 2020 Visa kursplan
Kurs på grundnivå
  • Kurskod
    RC394U
  • Omfattning
    30 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle