Polisiärt arbete III
PO141B / Kurs på grundnivå, 30 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för hälsa och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Caroline Mellgren
caroline.mellgren@mau.se
040-6657941

Studieadministratör
Ewa-Marie Siwerson
ewa-marie.siwerson@mau.se
040-6657268