Leadership and Organisation: Critical Perspectives on Leadership and Organisation
OL673E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplan för kursstart våren 2024
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Bachelor's degree, consisting of 180 credits. The equivalent of English 6 in Swedish upper secondary school.
Våren 2024
Malmö

100%, dagtid

15 jan 2024 - 24 mar 2024

US222