Leadership and Organisation: Critical Perspectives on Leadership and Organisation
OL673E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Kenneth Mølbjerg Jørgensen
kenneth.molbjerg-jorgensen@mau.se