Leadership and Organisation: Societal Challenges - Perspectives on Leading and Organising
OL671E / Kurs på avancerad nivå, 15 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Anders Edvik
anders.edvik@mau.se
040-6657316