Leadership and Organisation for Sustainability - Research Methods
OL652E / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle
Kontakt
Studentservice US - Malmö universitet
USstudent@mau.se
Kursansvarig
Elnaz Sarkheyli
elnaz.sarkheyli@mau.se
040-6658586