Malmö universitet
Finita elementmetoden
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT169A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
MA209A Analys A och linjär algebra
MA212A Analys B
MT106A Mekanik, statik (1501)