Malmö universitet
Tillämpad konstruktion
Kurs på grundnivå, 7,5 hp
MT159A
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
MA209A Analys A (1702)
MT106A Mekanik, statik (1501)
MT155A 3D CAD, (1801)