Likabehandling, stöd till lärande och specialpedagogik
LL281P / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplan för kursstart hösten 2022
Kursplaner för andra startterminer finns på på kursens startsida.
Kursen är en del av VAL-projektet, Vidareutbildning Av Lärare, enligt Förordning SFS 2013:831.
Hösten 2022
Distans
Inga obligatoriska träffar.

50%, blandad undervisningstid

29 aug 2022 - 6 nov 2022

VAL89