Likabehandling, stöd till lärande och specialpedagogik
LL281P / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle