Skola, värdegrund och samhälle
LL212P / Kurs på grundnivå, 15 hp
Kursplaner
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Vanja Lozic
vanja.lozic@mau.se
040-6657201

Studieadministratör
Christina Persson
christina.persson@mau.se
040-6658004