Självständigt arbete i fördjupningsämnet
LL204G / Kurs på grundnivå, 15 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Studieadministratör
Grundlärarutbildningen
Liselotte Sterner
liselotte.sterner@mau.se
040-6658130

Studieadministratör
Ämneslärarutbildningen
Sabina Strandberg
sabina.strandberg@mau.se
040-6658408