Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning
KS606F / Kurs på avancerad nivå, 7,5 hp
Fakulteten för lärande och samhälle
Kontakt
Kursansvarig
Catarina Economou
catarina.economou@mau.se
040-6658169

Kursansvarig
Eva Bringéus
eva.bringeus@mau.se
040-6657209

Studieadministratör
Rebecka Sundin
rebecka.sundin@mau.se
0406658239