Utbildningsinfo
IN ENGLISH
Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning
KS606F, 7.5 hp
Kursplaner
Våren 2024 Visa kursplan
Våren 2021 Visa kursplan
Våren 2020 Visa kursplan
Våren 2019 Visa kursplan
Våren 2018 Visa kursplan
Kurs på avancerad nivå
  • Kurskod
    KS606F
  • Omfattning
    7.5 hp
  • Fakultet
    Fakulteten för lärande och samhälle