Medie- och kommunikationsvetenskap: Publiker, användare och praktiker
KK442A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Fakulteten för kultur och samhälle