Medie- och kommunikationsvetenskap: Publiker, användare och praktiker
KK442A / Kurs på grundnivå, 7,5 hp
Kursplaner
En kursplan gäller bara för de kursstarter som påbörjas under angiven termin.
Fakulteten för kultur och samhälle